dr Marta Widy-Behiesse

kierownik Zakładu 2011-2016 r.

e-mail: m.widy-behiesse@uw.edu.pl

dyżury w semestrze zimowym 2021/2022:
wtorek - 1000-1100
      ul. Tyniecka 15/17 pok. 08 (wysoki parter)
czwartek - 1000-1100
     zdalnie: https://us02web.zoom.us/j/86316137701Książka
dr Marty Widy-Behiesse
Tożsamość europejskich muzułmanów w myśli Tariqa Ramadana
Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2012, 204 s.


DZIEDZINY BADAŃ

 • islam w Europie: mniejszość muzułmańska we francuskojęzycznej Europie;
 • literaturoznawstwo: literatura Maghrebu i mniejszości muzułmańskiej w Europie, literatura beurów;
 • reformatorzy islamu i ich koncepcje;
 • islam i procesy globalizacji


ŻYCIORYS NAUKOWY

 • Studia

- Zakład Arabistyki i Islamistyki (Instytut Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski) - studia magisterskie

- Zakład Islamu Europejskiego (Wydział Orientalistyczny , Uniwersytet Warszawski) - studia doktoranckie

 • Stopnie naukowe

- rozprawa doktorska:
Twórczość Tariqa Ramadana. Kształtowanie tożsamości muzułmańskiej w Europie - promotor: prof. UW dr hab. Anna Parzymies (Uniwersytet Warszawski); 2009;

 • Przebieg pracy naukowej

- Zakład Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego od 10.2009PUBLIKACJE

Książki

 • Tożsamość europejskich muzułmanów w myśli Tariqa Ramadana, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2012, ISBN 978-83-61203-99-5, 204 s.
 • Życie codzienne w muzułmańskim Paryżu, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2005, ISBN 83-88938-28-2, 307 s.

Redakcja książek


Artykuły w czasopismach


Artykuły w książkach

 • Nowe formy religijności wśród zachodnioeuropejskich muzułmanów [w:] M. Widy-Behiesse, K. Zasztowt (red.), Islam w Europie. Nowe kierunki badań, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2015, s. 283-294.
 • Złożone tożsamości muzułmanów zachodnioeuropejskich [w:] A. Bareja-Starzyńska, M.M. Dziekan (red.), Orient w poszukiwaniu tożsamości, PTO i Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, s. 226-237.
 • Islam i muzułmanie w laickiej Francji [w:] M. Widy-Behiesse (red.), Islam w Europie: bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2012, s. 245-253.
 • Rozwój marketingu wielokulturowego skierowanego do europejskich muzułmanów (na przykładzie Francji) [w:] K. Pachniak, E. Machut-Mendecka (red.), Świat arabski. Kultura i polityka, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2012, s. 325-333.

Artykuły w internecie


Recenzje

 • książki Muzułmanie w Europie (red. Anna Parzymies) Wyd. Akademickie Dialog. Warszawa 2005, "Sprawy międzynarodowe" 4, 2005, s. 128-131.
 • tłumaczenie powyższej recenzji - "The Polish Quarterly of International Affairs", 4, 2005, s. .


PROWADZONE ZAJĘCIA:

 • "Islam i muzułmanie a procesy globalizacji" - konwersatorium
 • "Muzułmanie w Europie Zachodniej" - wykład
 • "Role społeczne kobiet w islamie" (z dr Georgesem Kassem) - konwersatorium
 • język arabski