[Rozmiar: 4292 bajtów]

dr hab. andrzej Drozd

e-mail: aj.drozd@uw.edu.pl

dyżury w semestrze zimowym 2021/2022:
wtorek - 1830-1930
s. 149, ul. Nowy Świat 69DZIEDZINY BADAŃ

 • Tatarzy polsko-litewscy (dawna literatura religijna i rękopiśmiennictwo, architektura meczetowa, cmentarze i epigrafika, kultura niematerialna
 • historia sztuki tureckiej i muzułmańskiej
 • epigrafika muzułmańska
 • tradycyjna kultura religijna świata muzułmańskiego
 • Orient muzułmański w kulturze staropolskiej


ŻYCIORYS NAUKOWY

 • Studia

 • Stopnie naukowe

- magister prawa:
Islamskie organizacje międzynarodowe (zagadnienia konstytucyjne) - promotor: prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); 1993;

- magister arabistyki:
Arabskie teksty liturgiczne w przekładzie na język polski XVII wieku - promotor: prof. dr hab. Henryk Jankowski (Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); 1998;

- rozprawa doktorska:
Organizacja Konferencji Islamskiej - promotor: prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); 2000;

- habilitacja:
Piśmiennictwo Tatarów polsko-litewskich - Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski; 2018;

 • Przebieg pracy zawodowej

- 2005-2008 - Zakład Arabistyki i Islamistyki, Instytut Orientalistyczny, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- 2008-2018 - Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki, Katedra Studiów Azjatyckich, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- od 2019 - adiunkt w Zakładzie Islamu Europejskiego Wydział Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego


PUBLIKACJE

Książki

 • Corpus Inscriptionum Tartarorum Poloniae et Lithuaniae, Tom I: Studzianka, Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, Warszawa 2016.
 • Andrzej Drozd, Marek M. Dziekan, Tadeusz Majda (red.), Katalog zabytków tatarskich, Tom III: Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich, Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000.
 • Andrzej Drozd, Marek M. Dziekan, Tadeusz Majda (red.), Katalog zabytków tatarskich, Tom II: Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich, Res Publica Multiethnica, Warszawa 1999.
 • Arabskie teksty liturgiczne w przekładzie na język polski XVII wieku. Zagadnienia gramatyczne na materiale chutb świątecznych, Wyd.Akademickie Dialog, Warszawa 1999.

Artykuły w książkach


Artykuły w czasopismach


Recenzje
PROWADZONE ZAJĘCIA:

 • Sztuka islamu w kulturze staropolskiej
 • Piśmiennictwo Tatarów polsko-litewskich
 • Historia sztuki tureckiej
 • Kultura i sztuka islamu na Bałkanach
 • Kultura materialna, literatura i obrzędowość Tatarów polsko-litewskich
 • Sztuka, epigrafika i numizmatyka muzułmańska