aktualnościArtykuł o Polsce

w "Yearbook of Muslims in Europe" t. 9 (2017)


zobacz więcej...
Artykuł

dr hab. Agaty S. Nalborczyk
na temat pamięci kulturowej u polskich Tatarów


zobacz więcej...Artykuły

dr hab. Agaty S. Nalborczyk

o relacjach między islamem i państwem
w Austrii, Finlandii i Polsce
w książce

"Muslim Minority-State Relations. Violence, Integration, and Policy"
(Palgrave Macmillan 2016)


zobacz więcej...logo

[Rozmiar: 4292 bajtów]

Doktoranci Zakładu Islamu Europejskiego


mgr Aleksandra Grąbkowska

Absolwentka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski) - magisterium oraz Studium Stosunków Międzykulturowych (Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski) - licencjat.

dziedziny badań: islam w Europie, islam w krajach byłej Jugosławii (ze szczególnym naciskiem na Słowenię oraz Bośnię i Hercegowinę), kulturoznawstwo, prasoznawstwo
w przygotowaniu praca doktorska na temat obrazu muzułmanów w prasie słoweńskiej po wydarzeniach z 11 września 2001 roku (opiekun naukowy: dr hab. Agata S. Nalborczyk).

prowadzone zajęcia: historia Słowenii (ćwiczenia) - Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski)mgr Magdalena Daniłowicz

Absolwentka Zakładu Arabistyki i Islamistyki (Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski).

dziedziny badań: islam w Europie (Włochy); muzułmańscy imigranci we Włoszech; literaturoznawstwo: literatura Syrii i mniejszości muzułmańskiej we Włoszech; muzułmańscy i chrześcijańscy konwertyci; gramatyka języka arabskiego; twórczość włoskiego intelektualisty egipskiego pochodzenia Magdiego Allama oraz proces ewolucji jego poglądów na temat islamu (fundamentalizm, terroryzm, stosunkami między muzułmanami i światem zachodnim)

prowadzone zajęcia: język arabski - Zakład Hebraistyki (Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski); ogólnouniwersytecki kurs języka arabskiego.Obronione rozprawy doktorskie

  • Konrad Zasztowt, Stosunki krymskotatarsko-rosyjskie oraz sytuacja etnokonfesjonalna na Krymie do roku 1917 w historiografii i publicystyce Tatarów krymskich (promotor: prof. Anna Parzymies)
  • Marta Widy-Behiesse, Twórczość Tariqa Ramadana. Kształtowanie tożsamości muzułmańskiej w Europie (promotor: prof. Anna Parzymies)
  • Michał Łabenda, Radykalne ruchy muzułmańskie na terenie Doliny Fergańskiej w latach 90. XX w. na podstawie piśmiennictwa regionu (promotor: prof. Anna Parzymies)
  • Agata Nalborczyk, Dyglosja i bilingwizm u Arabów (promotor: prof. Anna Parzymies)

Byli doktoranci
Zakładu Islamu Europejskiego

dr Konrad Zasztowt

Absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2003-2005 studiował w Turcji na Uniwersytecie Yeditepe w Stambule. Od marca 2008 r. pracuje w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie zajmuje się problematyką regionu Kaukazu Południowego i Azji Środkowej.

Obecnie przygotowuje pracę doktorską na temat islamu Tatarów krymskich i stosunków etnokonfesjonalnych na Krymie.

Autor artykułów dotyczących problematyki islamu, kwestii etnicznych, politycznych i społecznych oraz stosunków międzynarodowych w regionie Morza Czarnego (Krym, Kaukaz, Turcja) oraz Azji Środkowej.dr Michał Łabenda

Absolwent filologii kazachskiej i arabskiej Uniwersytetu im. Al-Farabiego w Ałmaty (Kazachstan).

W latach 1997-1998 przebywał na stypendium w Kuwejcie.

Jest autorem książek: "Język kazachski" (Warszawa: Dialog 2006), "Życie codzienne w Samarkandzie" (razem z Abdurasulem Niyazovem) (Warszawa: Dialog 2007) oraz artykułów w pracach zbiorowych.

Ambasador RP w Azerbajdżanie od 2010 r.