aktualności


Raport

prof. Agaty S. Nalborczyk

na temat Polski

w "Yearbook of Muslims in Europe"

(Brill 2021)

zobacz więcej...


Artykuł

prof. Agaty S. Nalborczyk

o Salomei Pilsztynowej i jej pamiętniku
"Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History" vol. 14 (2020)

zobacz więcej...


Artykuł

prof. Agaty S. Nalborczyk

o kobiecym przywództwie
religijnym w polskim islamie
"Comparative Islamic Studies" (2019)

zobacz więcej...

logo

[Rozmiar: 4292 bajtów]

Doktoranci Zakładu Islamu Europejskiego


mgr Agata Çakmur

Absolwentka: stosunków międzynardowych z orientalistyką w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Studia doktoranckie na kierunku antropologia społeczna i kulturowa na Uniwersytecie Yeditepe w Stambule

dziedziny badań: Turcy meschetyńscy, ich historia, tożsamość oraz literatura (opiekun naukowy: dr hab. Agata S. Nalborczyk).mgr Nedim Useinow

Absolwent: politologii

dziedziny badań: Tatarzy krymscy, diaspora krymskotatarska, tożsamość Tatarów krymskichw przygotowaniu rozprawa doktorska na temat literatury emigracyjnej Tatarów krymskich i znaczenie działalności kulturalnej diaspory dla tożsamości narodowej przed i po aneksji Krymu w 2014 roku (opiekun naukowy: dr hab. Agata S. Nalborczyk).Obronione rozprawy doktorskie

  • Aleksandra Grąbkowska, Obraz islamu w prasie słoweńskiej po 11 września 2001 roku (promotor: dr hab. Agata S. Nalborczyk, prof. ucz.)
  • Konrad Zasztowt, Stosunki krymskotatarsko-rosyjskie oraz sytuacja etnokonfesjonalna na Krymie do roku 1917 w historiografii i publicystyce Tatarów krymskich (promotor: prof. Anna Parzymies)
  • Marta Widy-Behiesse, Twórczość Tariqa Ramadana. Kształtowanie tożsamości muzułmańskiej w Europie (promotor: prof. Anna Parzymies)
  • Michał Łabenda, Radykalne ruchy muzułmańskie na terenie Doliny Fergańskiej w latach 90. XX w. na podstawie piśmiennictwa regionu (promotor: prof. Anna Parzymies)
  • Agata S. Nalborczyk, Dyglosja i bilingwizm u Arabów (promotor: prof. Anna Parzymies)

Byli doktoranci
Zakładu Islamu Europejskiego

dr Aleksandra Grąbkowska

Absolwentka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski) - magisterium oraz Studium Stosunków Międzykulturowych (Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski) - licencjat.

dziedziny badań: islam w Europie, islam w krajach byłej Jugosławii (ze szczególnym naciskiem na Słowenię oraz Bośnię i Hercegowinę), kulturoznawstwo, prasoznawstwo.

Praca doktorska obroniona w 2020 roku.

prowadzone zajęcia: historia Słowenii (ćwiczenia) - Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski)dr Konrad Zasztowt

Absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2003-2005 studiował w Turcji na Uniwersytecie Yeditepe w Stambule. Od marca 2008 r. pracuje w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie zajmuje się problematyką regionu Kaukazu Południowego i Azji Środkowej.

Jego praca doktorska dotyczyła islamu Tatarów krymskich i stosunków etnokonfesjonalnych na Krymie.

Autor artykułów dotyczących problematyki islamu, kwestii etnicznych, politycznych i społecznych oraz stosunków międzynarodowych w regionie Morza Czarnego (Krym, Kaukaz, Turcja) oraz Azji Środkowej.dr Michał Łabenda

Absolwent filologii kazachskiej i arabskiej Uniwersytetu im. Al-Farabiego w Ałmaty (Kazachstan).

W latach 1997-1998 przebywał na stypendium w Kuwejcie.

Jest autorem książek: "Język kazachski" (Warszawa: Dialog 2006), "Życie codzienne w Samarkandzie" (razem z Abdurasulem Niyazovem) (Warszawa: Dialog 2007) oraz artykułów w pracach zbiorowych.

Ambasador RP w Azerbajdżanie od 2010 r.