dr hab. Agata S. Nalborczyk, prof. ucz.

Strona domowa: http://islam-eur.orient.uw.edu.pl/home/agatanal

Strona na Academia.edu z publikacjamikierownik Zakładu

dyżury w semestrze zimowym 2021/2022:
wtorek - 1445-1545
     dyżur po umówieniu mailowym

e-mail: a.nalborczyk@uw.edu.pl


   W książce
   Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History, Volume 14: Central and Eastern Europe (1700-1800)

D.Thomas, J.A. Chesworth (red.), Brill, Leiden 2020

ukazał się artykuł
dr hab. Agaty S. Nalborczyk, prof. ucz.
'Salomea Regina Pilsztynowa'

na ss. 516-524.DZIEDZINY BADAŃ

 • islam w Europie (Polska, Austria, Niemcy, Wielka Brytania)
 • historia i status prawny mniejszości muzułmańskich w Europie
 • Tatarzy polsko-litewscy
 • przywództwo religijne w islamie
 • kontakty chrześcijańsko-muzułmańskie
 • socjolingwistyczna sytuacja świata arabskiego;
 • historia arabskiej myśli językoznawczej
 • obraz islamu w polskich mediach, obraz Europy w świecie islamu.

ŻYCIORYS NAUKOWY

 • Studia

- iranistyka - magisterskie dzienne (Instytut Orientalistyczny UW)
- arabistyka i islamistyka - magisterskie dzienne (Instytut Orientalistyczny UW)
- arabistyka i islamistyka - magisterskie dzienne (Institut für Orientalistik, Universität des Saarlandes, Niemcy)
- studia doktoranckie (Instytut Orientalistyczny UW)
- studia doktoranckie (Universität Wien, Austria)

 • Przebieg pracy naukowej

- 1993-1995 - Zakład Zastosowań Informatycznych (Instytut Orientalistyczny UW); asystent stażysta
- od 1995 - Zakład Islamu Europejskiego (Wydział Orientalistyczny UW); najpierw asystent, potem adiunkt, obecnie profesor uczelni
- 2013 - stopień doktora habilitowanego w dziedzinie religioznawstwa, specjalność: islamistyka ("Funkcjonowanie islamu na Zachodzie")

 • Promotor prac doktorskich

- Aleksandra Grąbkowska, Obraz islamu we współczesnych mediach słoweńskich (obrona: 2020)
PUBLIKACJE

Książki

 • Janusz Krzywicki, Agata S. Nalborczyk, Ewa Pałasz-Rutkowska, Małgorzata Religa, Danuta Stasik, Wizerunek Europejczyków i kultury Zachodu w Azji i Afryce, Wyd. Trio, Warszawa 2005.
 • Nie bój się islamu. Leksykon dla dziennikarzy (razem z Agatą Marek), Tow. Więź, Warszawa 2005.
 • Zachowania językowe imigrantów arabskich w Austrii, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2003, 307 s.

Książki - redaktor serii

 • Annotated Legal Documents on Islam in Europe, Jørgen S. Nielsen (University of Copenhagen), Marie-Claire Foblets (University of Leuven), Silvio Ferrari (University of Milan), Agata S. Nalborczyk (University of Warsaw), Mathias Rohe (University of Erlangen), Prakash Shah (Queen Mary’s University of London) (red.), Brill, Leiden.
 • w ramach tej serii redaktor odpowiedzialny za tomy:
  - Poland, compiled and annotated by Paweł Borecki, with an introduction by Agata S. Nalborczyk, Brill, Leiden 2014.
  - Bulgaria, compiled and annotated by Orlin Avramov, Brill, Leiden 2014.
  - Croatia, compiled and annotated by Dino Mujadžević, Brill, Leiden 2015.
  - Czech Republic, compiled and annotated by Damián Němec and Zora Hesová, Brill, Leiden 2021.