aktualności


Artykuł

Agaty S. Nalborczyk

o meczetach i cmentarzach tatarskich w Polsce
ukazał się w

"Europe’s Islamic Legacy: 1900 to the Present"

(Brill 2023)

zobacz więcej...
Raport "Poland"

Agaty S. Nalborczyk ukazał się
w "Yearbook of Muslims in Europe"

(Brill 2022)

zobacz więcej...Nagroda

"Distinguished Reviewer Award"

dla prof. Agaty S. Nalborczyk

zobacz więcej...

Linki
Wersja angielska strony i modernizacja zostały wykonana z funduszy/
The English version and modernization of the Web page sponsored by:


Erasmus logo
Zakład Islamu Europejskiego


logo Wydział Orientalistyczny
 Uniwersytet Warszawskisiedziba Zakładu:
ul. Tyniecka 15/17, pok. nr 010
02-630 Warszawa, POLSKA

tel.: (+48 22) 55 22 201
faks: (+48 22) 826 36 83

Dyżury pracowników Zakładu w semestrze letnim 2023/2024:


Aktualności

   W książce
   Elizabeth Drayson (red.)
"Europe’s Islamic Legacy: 1900 to the Present"

Brill 2023

ukazał się artykuł
dr hab. Agaty S. Nalborczyk, prof. ucz.
'Mosques and Cemeteries of the Polish Muslim Tatars as an Example of Islamic Legacy in the Central Eastern European Landscape in the 21st Century'
(Open Access)
na ss. 98-129.

Ukazał się 14. tom
Yearbook of Muslims in Europe
pod red. m.in. prof. Jørgena S. Nielsena i Samima Akgönula
w wydawnictwie Brill.
   Artykuł Poland (A.S. Nalborczyk) na stronach 521-537.
Nagroda dla prof. Agaty S. Nalborczyk
za pracę recenzenta dla czasopisma "Eikón/Imago."

Tłumaczenie: Za jej pracę polegającą na ocenie artykułów dla naszego czasopisma w 2020 roku, która zdaniem naszej Redakcji czyni ją godnym tego wyróżnienia. Distinguished Reviewer Award jest wyróżnieniem wprowadzonym przez nasze czasopismo w 2020 roku w celu nagrodzenia najlepszych recenzentów artykułów, którzy wykonali wybitną pracę jako ślepi rówieśnicy, z dokładnością i szczegółowością przekraczającą oczekiwania związane z mało docenianą pracą, jaką jest recenzowanie artykułów.


Archiwum aktualności


Książka
dr Marty Widy-Behiesse
Feministki muzułmańskie na Zachodzie
Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2021, 270 s.Ukazał się trzynasty tom
Yearbook of Muslims in Europe
pod red. m.in. prof. Jørgena S. Nielsena i Egdūnasa Račiusa
w wydawnictwie Brill.
   Artykuł Poland (A.S. Nalborczyk) na stronach 509-527.
   W książce
   Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History, Volume 14: Central and Eastern Europe (1700-1800)

D.Thomas, J.A. Chesworth (red.), Brill, Leiden 2020

ukazał się artykuł
dr hab. Agaty S. Nalborczyk, prof. ucz.
'Salomea Regina Pilsztynowa'

na ss. 516-524.Ukazał się dwunasty tom
Yearbook of Muslims in Europe
pod red. m.in. prof. Jørgena S. Nielsena i Egdūnasa Račiusa
w wydawnictwie Brill.
   Artykuł Poland (A.S. Nalborczyk) na stronach 518-536.
Wystąpienia pracowników i doktorantów Zakładu na międzynarodowej konferencji online


Program i link do MS Teams na stronie konferencji...
   W czasopiśmie
   "Comparative Islamic Studies"

12:1-2 (2016, opubl. 2019)

ukazał się artykuł
dr hab. Agaty S. Nalborczyk, prof. ucz.
'Polish Tatar Women as Official Leaders of Muslim Religious Communities and the Sources of their Authority'

na ss. 37-54.Ukazał się jedenasty tom
Yearbook of Muslims in Europe
pod red. m.in. prof. Jørgena S. Nielsena i Olivera Scharbrodta
w wydawnictwie Brill.
   Artykuł Poland (A.S. Nalborczyk) na stronach 488-504.   W książce
   Islamic Leadership in the European Lands of the Former Ottoman and Russian Empires. Legacy, Challenges and Change

E. Račius, A. Zhelyazkova (red.), Brill, Leiden 2018

ukazał się artykuł
dr hab. Agaty S. Nalborczyk
'Poland'

na ss. 293-313.


   W książce
   European Perspectives on Islamic Education and Public Schooling

J. Berglund (red.), Equinox, Sheffield 2018

ukazał się artykuł
dr hab. Agaty S. Nalborczyk i Konrada Pędziwiatra
'Between Old Traditions and New Diversities: Islamic Religious Education in Poland'

na ss. 136-156.


Ukazał się dziesiąty tom
Yearbook of Muslims in Europe
pod red. m.in. prof. Jørgena S. Nielsena i Olivera Scharbrodta
w wydawnictwie Brill.
   Artykuł Poland (A.S. Nalborczyk) na stronach 511-529.
Międzynarodwa konferencja współorganizowana przez Zakład


Czytaj więcej na stronie Sympozjum...

   W książce
Contested Memories and the Demands of the Past.
History Cultures in the Modern Muslim World


C. Raudvere (red.), Palgrave-Macmillan, Basingstoke-New York 2017

ukazał się artykuł
dr hab. Agaty S. Nalborczyk
'Community Life: Cultural Memory and the Construction of a Contemporary Muslim Tatar Identity in Poland'

na ss. 149-177.
   W książce
Muslim Minority-State Relations. Violence, Integration, and Policy
R. Mason (red.), Palgrave Macmillan, Basingstoke-New York 2016
ukazały się artykuły dr hab. Agaty S. Nalborczyk
na ss. 61-82:
'A century of the official legal status of Islam in Austria. Between the Law on Islam of 1912 and the Law on Islam of 2015'
i na ss. 83-105:
'Relations between the State and Islam in Finland and Poland'.Ukazał się dziewiąty tom
Yearbook of Muslims in Europe
pod red. m.in. prof. Jørgena S. Nielsena i Olivera Scharbrodta
w wydawnictwie Brill.
   Artykuł Poland (A.S. Nalborczyk) na stronach 520-535.
Miedzynarodwa konferencja zorganizowana przez Zakład


Czytaj więcej na stronie Sympozjum...Założycielka naszego Zakładu, prof. Anna Parzymies,
została odznaczona przez francuskie Ministerstwo Kultury
orderem
Sztuki i Literatury w randze Oficera.

Ukazała się
Księga pamiątkowa
ku czci prof. Anny Parzymies


Islam w Europie. Nowe kierunki badań

pod red. Marty Widy-Behiesse i Konrada Zasztowta.
Ukazał się ósmy tom
Yearbook of Muslims in Europe
pod red. m.in. prof. Jorgena S. Nielsena
w wydawnictwie Brill.
   Artykuł Poland (A.S. Nalborczyk) na stronach 531-548.

   W książce

Muslim Tatar Minorities
in the Baltic Sea Region


I. Svanberg, D. Westerlund (red.), Brill, Leiden 2016
ukazał się artykuł
dr hab. Agaty S. Nalborczyk "Poland"
na ss. 46-63.


W czasopiśmie
"Ost-West. Europäische Perspektiven"
ukazał się artykuł
dr hab. Agaty S. Nalborczyk
   Der Islam - eine traditionelle polnische Religion? Die muslimische Minderheit in Polen
na stronach 263-269.
Ukazał się siódmy tom
Yearbook of Muslims in Europe
pod red. m.in. prof. Jorgena S. Nielsena
w wydawnictwie Brill.
   Artykuł Poland (A.S. Nalborczyk) na stronach 450-464.


   W książce
Islam and Citizenship Education,
E. Aslan, M. Hermansen (red.)

Springer VS, Wiesbaden 2015
ukazał się na ss. 241-258 artykuł

dr hab. Agaty S. Nalborczyk

'To raise good Muslims and good citizens. The goals of religious and cultural education for Polish Tatars in the 20th century'.


Referat wygłosi m.in.:

 • dr hab. Agata S. Nalborczyk, Salomea Regina Pilsztynowa – lekarka sułtańskiego haremu. O pożytkach z bycia kobietą płynących - 25.10.2015, 1540-1600
  Program konferencji...


Międzynarodowa konferencja

Referat wygłosi m.in.:

 • Dr hab. Agata S. Nalborczyk, The Content of Polish Muslim Tatars' Religious Education Textbooks: Preservation and Dissemination of Knowledge and Identity - 9.10.2015, 1500-1530
  Program konferencji...


IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy w Gdyni

Sekcja XI "Islam w Europie"


kierownik sekcji: dr hab. Agata S. Nalborczyk
sekretarz sekcji: dr Marta Widy-Behiesse

czas i miejsce obrad: 18.06.2015 (czwartek) – Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, Gdynia.


Referat wygłoszą m.in.:

 • dr hab. Agata S. Nalborczyk, Status prawny islamu w Austrii – nowa Ustawa ds. Islamu (Islamgesetz) z 2015 r. a funkcjonowanie austriackiej mniejszości muzułmańskiej - 1035-1055
 • dr Marta Widy-Behiesse, Równouprawnienie w myśli zachodnich intelektualistów muzułmańskich - 1430-1450
  Program konferencji...

Konferencja

Referat wygłosi m.in.:

 • Dr hab. Agata S. Nalborczyk, Domeny pamięci a pamięć kulturowa polskich Tatarów - 14.05.2015, 830-950, aula Jana Pawła II
  Program konferencji...
Ukazał się szósty tom
Yearbook of Muslims in Europe
pod red. prof. Jorgena S. Nielsena
w wydawnictwie Brill.
   Artykuł Poland (A.S. Nalborczyk, S. Grodź)
na stronach 472-486.
Ukazała się książka
Annotated Legal Documents on Islam in Europe - Poland

komentarz i wybór: Paweł Borecki
ze wstępem Agaty S. Nalborczyk

w wydawnictwie Brill, Leiden (2014)


jako tom w serii
Annotated Legal Documents on Islam in Europe

Publikacja ta powstała w ramach projektu, który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji
nr DEC-2012/05/B/HS1/02927; kierownik grantu: dr hab. Agata S. Nalborczyk.
Grant był realizowany na Wydziale Orientalistycznym UW.
   "Jawne i ukryte w kulturach Bliskiego i Środkowego Wschodu"

Zakład Iranistyki
Wydziału Orientalistycznego UW1-2.12.2014, Sala im. prof. J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, Uniwersytet Warszawski

  Referat wygłosi m.in.:

 • dr Marta Widy-Behiesse,
  Zakryte i jawne w obyczajowości muzułmanów zachodnioeuropejskich
  - 2.12.2014 w godz. 1300-1320
Międzynarodowa konferencja

Organizatorzy: Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
"Studia Religiologica"

Referat wygłosi m.in.:

 • Dr hab. Agata S. Nalborczyk, Status prawny polskich muzułmańskich związków wyznaniowych jako wynik historii obecności islamu w Polsce i jego wpływ na funkcjonowanie polskiej mniejszości muzułmańskiej - 27.10.2014, 1500-1630, sesja równoległa 8 (sala D)
  Program konferencji...
   The Third International Research Conference

"The World of Islam: History, Society and Culture/Мир ислама: история, общество, культура"
The Mardjani Foundation for Support and Development of Research and Cultural Programs

Margarita Rudomino All-Russia State Library
22-24.10.2014, Moskwa, Rosja

  Referat wygłosi m.in.:

 • dr hab. Agata S. Nalborczyk,
  The organisation of Muslim religious life in Central and Eastern Europe as a result of the political and social changes after 1989
  - 23.10.2014 w godz. 1100-1230,
  Sekcja IX

  Program konferencji tutaj...   Międzynarodowy kongres

"Horizonte der islamischen Theologie"
Zentrum für Islamische Studien
(Center for Islamic Studies)
Goethe-Universität
Frankfurt am Main

  Referat wygłosi m.in.:

 • dr hab. Agata S. Nalborczyk,
  The identity of Polish Muslim Tatars in the 20th and 21st centuries - definitions, changes and tools of its development
  - 3.09.2014 w godz. 0830-1000,
  Sektion 2, Panel 4, sala HZ 8

  Program konferencji tutaj...IX Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna (OKA)

"Ciągłość i zmiana w świecie islamu"
Zakład Arabistyki i Islamistyki w Katedrze Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Poznań, 13-14.10.2014

Referaty wygłoszą m.in.:

 • dr Marta Widy-Behiesse, Feministki muzułmańskie w Europie Zachodniej - 13.10.2014 godz. 1720, XII Sesja "Kultura"
 • dr hab. Agata S. Nalborczyk, Status prawny islamu w Republice Cypryjskiej jako wynik historii tego państwa - 13.10.2014 godz. 1720, X Sesja - "Polityka i społeczeństwo"


   Udział
dr hab. Agaty S. Nalborczyk
w dyskusji
"Synagoga-Katedra-Meczet. Sztuka czytania symboli."

16.06. (pon.) godz. 1600-1800

oraz referat
'Nie lękajcie się!' Postawa chrześcijan wobec muzułmanów według Jana Pawła II
17.06. (wtorek) godz. 1700-1730

miejsce: sala konferencyjna przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, ul. Siostry Faustyny 3
organizator: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Program konferencji tutaj...

Konferencja

XI Dni Arabskie "Ciągłość i zmiana w świecie islamu"
Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki WSMiP UŁ, Łódź, 20-21.05.2014

Referat wygłosi m.in.:

 • dr Marta Widy-Behiesse, Beurżuazja i muzułmańska klasa średnia w Europie Zachodniej - 21.05.2014 godz. 1500, sala 308


Wykład
dr. hab. Agaty S. Nalborczyk
na temat Tatarów polsko-litewskich
i ich meczetów w Osnabrück (Niemcy)
14.05.2014

więcej zobacz na stronie Institut für Islamische Theologie, Universität Osnabrück.
Konferencja

Referat wygłosi m.in.:

 • dr hab. Agata S. Nalborczyk, Under female leadership - Tatar communities of Poland - 25.03.2014 godz. 1400Konferencja z okazji 20-lecia istnienia
Zakładu Islamu Europejskiego


18-19 marca 2014 r. w godz. 1000-1800
Kampus Główny UW
Pałac Kazimierzowski sala im. J. Brudzińskiego

Zakład Islamu Europejskiego już od 20 lat zajmuje się badaniem mniejszości muzułmańskich w Europie.
Pragniemy, by jubileuszowa konferencja stała się okazją do dyskusji na temat nowych kierunków badań nad islamem w Europie. Społeczność muzułmańska w krajach europejskich rozwija się na naszych oczach, nabierając coraz większego znaczenia, a badanie form i kierunków tego procesu jest stałym wyzwaniem dla przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych.PROGRAM, ABSTRAKTY, INNE INFORMACJE - zobacz tutaj...


   W książce
Islamic organizations in Europe and the USA. A multidisciplinary perspective, K. Rosenow-Williams, M. Kortmann (red.)
Palgrave Macmillan, Basingstoke-New York 2013
ukazał się na ss. 13-36 artykuł

dr hab. Agaty S. Nalborczyk
i mgr Moniki Ryszewskiej

Islamic organizations in Poland: from monopoly to pluralism.
Ukazał się piąty tom
Yearbook of Muslims in Europe
pod red. prof. Jorgena S. Nielsena
w wydawnictwie Brill.
   Artykuł Poland (A.S. Nalborczyk, S. Grodź)
na stronach 501-515.
   W książce
Muslim Political Participation in Europe,
J.S. Nielsen (red.)

Edinburgh University Press, Edinburgh 2013
ukazał się na ss. 239-254 artykuł
dr hab. Agaty S. Nalborczyk

The political participation of Polish Muslim Tatars -
the result of or the reason for integration? From Teutonic wars to the Danish cartoons affair
.
Konferencja

Referat wygłosi m.in.:

 • dr hab. Agata S. Nalborczyk, To raise good Muslims and good citizens - the goals of religious education of Polish Tatars in the 20th and 21st centuries - 2.11.2013 godz. 1345


   
9. konferencja
The Nordic Society of Middle Eastern Studies

19-21.09.2013 w Lund (Szwecja)

"Everyday life in the Middle East"

   Islam in Europe
Program konferencji: na stronie The Nordic Society of Middle Eastern Studies.

Referat wygłosi m.in.:

 • dr hab. Agata S. Nalborczyk, The Muslim World from the Woman's Perspective in the Polish Memoirs from the Eighteenth and Nineteenth Centuries
  20.04.2013 (piątek) godz. 1630-1800
  panel: "Imagining the Middle East in Northern Europe " (NoNa)


Ukazała się nowa książka
dr Marty Widy-Behiesse
Tożsamość europejskich muzułmanów w myśli Tariqa Ramadana
Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2012, 204 s.   
Konferencja naukowa

z okazji X-lecia
Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego

"Badania nad światem islamu - dzieje, dzień dzisiejszy, perspektywy "

17-19.04.2013

organizator:
Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego..Referat wygłoszą m.in.:

 • dr Marta Widy-Behiesse, Polski wkład w badania nad islamem w Europie, 17.04.2013 godz. 1015-1145
 • dr hab. Agata S. Nalborczyk, Dostępność uboju rytualnego w Polsce i wybranych państwach europejskich - kwestia wolności religijnej oraz statusu prawnego islamu w Europie, 17.04.2013 godz. 1500-1700
Program konferencji

[Rozmiar: 198501 bajtów]
Dr Agata Nalborczyk w konkursie OPUS nr 5 otrzymała grant
Narodowego Centrum Nauki


w panelu HS-1: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce - "Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości - filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia" (8 przyznanych grantów w skali kraju)

tytuł grantu: "Status prawny islamu jako religii w Rzeczpospolitej Polskiej i jego wpływ na funkcjonowanie mniejszości muzułmańskiej w Polsce "
okres realizacji: 01.2013-12.2013.

Współwykonawcą projektu jest dr Paweł Borecki z Katedry Prawa Wydziału Prawa i Administracji UW
.
   
Międzynarodowa konferencja

"Islam in Interwar Europe and European Cultural History"

13-15.12.2012

organizator:
Leiden University Centre for the Study of Islam and Society, Leiden.Referat wygłosi m.in.:

 • dr Agata S. Nalborczyk, Muslim activists, writers, officers and state officials in the Second Republic of Poland. Polish Tatar Muslims as an integral part of the inter-war Polish society, 14.12.2012 godz. 1015-1100
Program konferencji


Ukazał się czwarty tom
Yearbook of Muslims in Europe
pod red. prof. Jorgena S. Nielsena
w wydawnictwie Brill.
   Artykuł Poland (A.S. Nalborczyk, S. Grodź)
na stronach 455-468.
   
Konferencja z okazji
80-lecia orientalistyki na Uniwersytecie Warszawskim

"Nie ma humanistyki bez orientalistyki"

8-9.11.2012

organizator:
Wydział Orientalistyczny UW.Referat wygłosi m.in.:

 • dr Agata S. Nalborczyk, Orientaliści w badaniach nad islamem w Europie
  9.11.2012 godz. 1200-1230


   Ukazała się książka
"Islam w Europie.
Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów?"

   pod red. dr M. Widy-Behiesse
   Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2012, 300 s.
Książka zawiera artykuły z konferencji z okazji 15-lecia Zakładu.

Spis treści książki tutaj.


Program konferencji do pobrania

Streszczenia referatów
konferencyjnych - do pobrania


Konferencja objęta jest patronatem
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCHObrona rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Olgierda Zasztowta

Dnia 16.10.2012 o godz. 1530 w Sali Schayera (budynek Wydziału Orientalistycznego)
odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Konrada Olgierda Zasztowta

Stosunki krymskotatarsko-rosyjskie oraz sytuacja etnokonfesjonalna na Krymie do roku 1917 w historiografii i publicystyce Tatarów krymskich

promotor: prof. UW dr hab. Anna Parzymies
recenzenci: prof. dr hab. Marek M. Dziekan, prof. UWM dr hab. Selim Chazbijewicz[Rozmiar: 71587 bajtów]   
Międzynarodowa konferencja

"Women, Authority and Leadership in Christianity and Islam"
10-12.09.2012

organizator:
University of Roehampton, Londyn.Referat wygłosi m.in.:

 • dr Agata S. Nalborczyk, The role of women in the Polish-Lithuanian Muslim Tatar communities
  w sekcji: "Muslim women's authority - cultural perspectives and contexts "
  11.09.2012 godz. 1220-1310

   
organizator:
Södertörn University, Stockholm.


Program konferencji.

Referat wygłosi m.in.:

 • dr Agata S. Nalborczyk, Female leadership in the Polish-Lithuanian Muslim Tatar communities
  w sekcji: "Autochtonous Muslim Communities in North-Eastern Europe"
  25.08.2012 godz. 900-1100

   
Konferencja
"Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia"
1.06.2012


Konferencję organizuje:
Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją (UKSW), Komitet Badań nad Migracjami PAN.

Program konferencji: na stronie UKSW..

Referat wygłosi m.in.:

 • dr Marta Widy-Behiesse, Europejscy intelektualiści muzułmańscy i reforma islamu
  w sekcji:
  "Problem wielokulturowości w Europie na przykładzie imigrantów z krajów muzułmańskich", godz. 1430-1630


   Małżeństwa czasowe w Iranie – wolność czy zniewolenie?
   17 maja (czwartek), godz. 18:00
   debata i pokaz filmu
w ramach Planete+ Doc Film Festival
Kinoteka, PKiN pl. Defilad 1

   W programie:

   - pokaz filmu dokumentalnego "Małżeństwo na chwilę" (reż. Sudabeh Mortezai, Austria 2009)
   - w debacie udział wezmą: Max Cegielski, dr Agnieszka Graff, dr Agata Skowron-Nalborczyk i Aleksandra Szymczyk
   Spotkanie poprowadzi Anna Czerwińska z Fundacji Feminoteka.

Więcej informacji na stronie festiwalu   
Konferencja międzynarodowa
19-21.04.2012 w Zagrzebiu (Chorwacja)

   Islam in Europe

Konferencję organizuje:
Islamska zajednica u Hrvatskoj /Islamic Community in Croatia/

Program konferencji: na stronie Islamskiej zajednicy.

Referat wygłosi m.in.:

 • dr Agata S. Nalborczyk, The legal position and organisations of Muslims in Poland
  21.04.2012 (sobota) godz. 1040-1240


   
"Nowa Tunezja - pierwsze miesiące po wyborach"
spotkanie z Ambasador Republiki Tunezyjskiej w Polsce, p. Drije Nadra

Amb. Tunezji i dr Widy-Behiesse

Spotkanie obyło się 3 kwietnia 2012, a zorganizowała je dr Marty Widy-Behiesse z naszego Zakładu w ramach prowadzonego przez nią cyklu zajęć "Islam a procesy globalizacji".
W spotkaniu poza słuchaczami tych zajęć wzięli także udział studenci arabistyki. Tematem spotkania była aktualna sytuacja polityczna i społeczna w Tunezji.

Relacja ze spotkania na stronie Koła Naukowego Arabistów.
A zdjęcia ze spotkania tutaj.Dr Agata Nalborczyk w konkursie nr 1 otrzymała grant
Narodowego Centrum Nauki


w panelu HS-1: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce - "Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości - filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia" (20 przyznanych grantów w skali kraju)

tytuł grantu: "Debaty wokół budowy meczetu w Warszawie i innych miastach europejskich. Stan prawny, podmioty budujące, przyczyny protestów i ich przebieg - porównanie"
okres realizacji: 12.2011-06.2012.

Dr Marta Widy-Behiesse otrzymała grant Wydziału Orientalistycznego
na badania własne


tytuł grantu: "Europejscy reformatorzy muzułmańscy i ich koncepcje".
[Rozmiar: 11542 bajtów]

   W czasopiśmie
"Islam and Christian-Muslim Relations"
22:3, 2011 na stronach 343-359
ukazał się artykuł

Relations between Islam and the state in Poland: the legal position of Polish Muslims

dr Agaty S. Nalborczyk i dr. Pawła Boreckiego (Wydział Prawa UW).
Artykuł dr Agaty S. Nalborczyk o polskich Tatarach
Польские татары: откуда и куда?

opublikowany w: "Весь Мир-VES MIR"5 (33), 2011 s. 3.


Dwa artykuły
dr Agaty S. Nalborczyk

 • Orient w oczach Sarmatów, s. 82-83
 • Szlaki migracji, s. 118-121
"Historia Arabów.
   14 wieków cywilizacji, której nie znamy"   

   Pomocnik historyczny "Polityki" t.11, 2011.   

International conference

Dealing with change: Islamic leadership in the Balkans and the Baltic between past and future
16-17.05.2011
Sofia, Bulgaria

Referat wygłosi m.in.:

 • dr Agata S. Nalborczyk, Islamic religious leadership and the Muftiate in Poland
  17.05.2011 (wtorek) godz. 1120-1210


   W "Tygodniku Powszechnym" 17.04.2011
ukazał się artykuł
dr Agaty S. Nalborczyk
o islamie liberalnym
   Islam, jakiego nie znamy.

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN
zaprasza na część naukową swego posiedzenia

 • dr hab. Anna Parzymies, prof. UW
  Język protobułgarski w Bułgarii Naddunajskiej (VII-IX w.)
28.03.2011 (poniedziałek), godz. 12.00
Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, sala 2604 (XXVI piętro)Ukazał się artykuł
dr Agaty S. Nalborczyk
Birmingham - od centrum przemysłowego do miasta wielu religii

w książce pod red. Bohadana Jałowieckiego i Elżbiety Sekuły
   Metropolie mniejszości. Mniejszości w metropoliach ,
Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2011, s. 137-157.
Ukazał się artykuł
dr Marty Widy-Behiesse
La minorité musulmane en Suisse. Vie quotidienne, identité et intégration

w "Roczniku Orientalistycznym"
63:2, 2010, s. 16-22.Ukazał się drugi tom
Yearbook of Muslims in Europe
pod red. prof. Jorgena S. Nielsena
w wydawnictwie Brill.
   Artykuł Poland (A.S. Nalborczyk, S. Grodź)
na stronach 401-411.   Iran oczami kobiet
   9 marca (środa), godz. 19:00

   spotkanie w ramach festiwalu Rewolucje Kobiet
połączone z promocją książki
Shahrnush Parsipur Kobiety bez mężczyzn
w kawiarni "Wrzenie Świata" ul. Gałczyńskiego 7

   W programie:

   - pokaz irańskiego filmu dokumentalnego "Rough cut" (reż. Firouzeh Khosrovani)
   - debata z udziałem: Aleksandry Szymczyk, dr Katarzyny Górak-Sosnowskiej i dr Agaty Skowron-Nalborczyk
   - pokaz zdjęć Zorka Projekt, przedstawiających irańskie kobiety
   Spotkanie poprowadzi Anna Czerwińska z Fundacji Feminoteka.Konferencja z okazji 15-lecia istnienia Zakładu Islamu Europejskiego

MUZUŁMANIE W EUROPIE
Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów


17-18.11.2010, Uniwersytet Warszawski

Program konferencji do pobrania

Streszczenia referatów
konferencyjnych - do pobrania


Miejsce obrad:
 • 17.11. 900-1800 - sala nr 308, gmach d. BUW-u, Kampus Główny
 • 18.11. 900-1340 - sala nr 308, gmach d. BUW-u, Kampus Główny
 • 18.11. 1500-1800 - sala im. J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, Kampus Główny
Konferencja objęta jest patronatem:

Patronat medialny:

Konferencja

[Rozmiar: 21847 bajtów]

Referaty wygłosi m.in.:

 • dr Agata S. Nalborczyk, Curricula and textbooks in the Islamic religious education in Poland - 23.10.2010 godz. 1700-1815

Konferencja
Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego
na temat kultur, języków i literatur ludów Azji i Afryki
20.10.2010
Sala im. prof. J. Brudzińskiego
Uniwersytet Warszawski, Toruń

Referaty wygłoszą m.in.:

 • dr Marta Widy-Behiesse, Współczesna kultura arabsko-muzułmańska w Europie - godz. 1100-1130
 • dr Agata S. Nalborczyk, Czy we współczesnym języku perskim istnieje rodzaj gramatyczny? - godz. 1215-1245

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN
zaprasza na część naukową swego posiedzenia

 • prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz
  Pierwszy okres pobytu Protobułgarów na Półwyspie Bałkańskim
 • dr hab. Anna Parzymies, prof. UW
  Miejsce języka protobułgarskiego w grupie języków tureckich
18.10.2010 (poniedziałek), godz. 12.00
Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, sala 2603 (XXVI piętro)Konferencja
Dialog chrześcijańsko-muzułmański
Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania

18-19.10.2010
Collegium Maius
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń


Referat wygłosi m.in.:

 • dr Agata S. Nalborczyk, Jednakowe słowo dla nas i dla was - następstwa wyjątkowego gestu muzułmanów wobec chrześcijan w dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim
  18.10.2010 (poniedziałek) godz. 1230-1250

International conference
Muslims and Political Participation in Europe

6-8.10.2010
University of Copenhagen, Faculty of Theology


Referat wygłosi m.in.:

 • dr Agata S. Nalborczyk, The Political Participation of Polish Muslim Tatars - the Result of or the Reason for Integration? From Wars with Teutonic Knights to the Danish Cartoons Affair
  7.10.2010 (czwartek) godz. 930-1015

[Rozmiar: 37942 bajtów]

nowy artykuł dr Marty Widy-Behiesse
Kształtowanie tożsamości muzułmańskiej w krajach francuskojęzycznej Europy

"Sprawy Międzynarodowe" 63, 1, 2010, s. 43-52.czwartek, 24 czerwca 2010, o godz. 18.00

RELIGIA I PŁEĆ
O roli i miejscu kobiet w religiach

W spotkaniu udział wezmą:

Elżbieta Adamiak
doktor teologii dogmatycznej, feministka katolicka, autorka m.in. Kobiety w Biblii
Miriam Gonczarska
sekretarz Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich
Ewa Klinger
fizyczka, członkini parafii prawosławnej pw. Św. Marii Magdaleny
Danuta Lukas
teolożka ewangelicka z Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Agata Skowron-Nalborczyk
iranistka i arabistka, adiunkt w Zakładzie Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego UW

Prowadzenie:
Ewa Karabin, Laboratorium WIĘZI

klasztor oo. Dominikanów w Warszawie na Służewie
ul. Dominikańska 2, sala Duszpasterstwa AkademickiegoProf. Anna PARZYMIES została laureatką prestiżowej nagrody

UNESCO/Sharjah za 2009 r.


Prof. Annie Parzymies nagrodę te przyznało międzynarodowe jury za założenie naszego Zakładu i kierowanie jego pracami badawczymi m.in. nad ludnością arabską i muzułmańską oraz ich kulturą w Europie, a także za działalność wydawniczą promującą kulturę arabsko-muzułmańską, prowadzoną przez utworzone przez nią Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Nagroda UNESCO/Sharjah przyznawana jest corocznie od 2003 r. dwóm osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju, promocji i rozpowszechniania kultury arabskiej na świecie. W tym roku drugą uhonorowaną osobą jest znany iracki kaligraf i poeta, Ghani Alani.

Wręczenie nagrody odbyło się 9.02.2010 w głównej siedzibie UNESCO w Paryżu.

zobacz więcej

Z całego serca gratulujemy Pani Profesor!

Więcej:


Ogólnopolska konferencja
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

17-18.06. 2010
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, sala 152


Referaty wygłoszą m.in.:

 • dr Agata S. Nalborczyk, Finansowanie religii muzułmańskiej przez współczesne państwa europejskie
  17.06.2010 (czwartek) godz. 1650-1705
 • dr Marta Widy-Behiesse, Rynek "halal" i bankowość muzułmańska. Wymogi religii czy siła marketingu?
  18.06.2010 (piątek), godz. 955-1010


VI Socjologiczne Sympozjum SWPS
"Metropolie mniejszości, mniejszości w metropoliach"

14.04.2010

Instytut Socjologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
sala konferencyjna nr 401, godz. 930-1630

dr Agata S. Nalborczyk wygłosi referat:
Birmingham - od centrum przemysłowego do miasta wielu religii

Program konferencji na stronie SWPS

Warszawa, ul Chodakowska 19/31


12.03.2010 ukazał się w "Gazecie Wyborczej" w dodatku "Stołeczna"
wywiad z dr Agatą S. Nalborczyk
Kim są muzułmanie w Polsce.


Ukazał się pierwszy tom
Yearbook of Muslims in Europe
pod red. prof. Jorgena S. Nielsena
w wydawnictwie Brill.
   Artykuł Poland (A.S. Nalborczyk, S. Grodź)
na stronach 267-275.Georges    Zdjęcia z obrony doktoratu dr. Georgesa Kassa
Polish heirs of Tokhtamysh
- artykuł o polskich muzułmańskich Tatarach
w tureckiej anglojęzycznej gazecie
"Hürriyet. Daily News" (4.12.2009);
autorka: studentka turkologii WO Justyna Szewczyk.


Spotkanie

ŚWIĘTA W CHRZEŚCIJAŃSTWIE I ISLAMIE

w ramach ogólnoeuropejskiego
Tygodnia Spotkań Chrześcijańsko-Muzułmańskich

odbędzie się
14.11.2009 o godz. 1400
w Auli Wielkiej PWT Bobolanum

    wśród prelegentów: p. Halima Szahidewicz (przew. gminy muzułmańskiej w Białymstoku), o. Wacław Oszajca SJ, p. Dżenneta Boganowicz (Tatarska Jurta)

    Organizatorzy konferencji:     
    Współorganizatorzy konferencji:     


"European Voice" o naszym ZakładzieO naszym Zakładzie napisał niezależny tygodnik
"EUROPEAN VOICE"
wydawany przez The Economist Group od 1995 r.
w artykule o studiach nad islamem w Europie.

Czytaj artykuł:
Ian Mandell "Studying Islam and Europe"


W numerze 38/2009 "Polski Zbrojnej"
ukazał się wywiad z dr Agatą S. Nalborczyk
"Walka o dusze"
na temat islamu, dżihadu, muzułmanów w Europie.Konferencja

MUZUŁMANIE W UNII EUROPEJSKIEJ
Czy prawo szariatu powinno być częścią państwowego systemu prawnego?

18.05.2009 w godz. 1000-1500
w Sali Senatu UW (Pałac Kazimierzowski)

wśród prelegentów: prof. Werner Menski (SOAS, Londyn), prof. Janusz Balicki (UKSW), dr Agata S. Nalborczyk (UW), dr Paweł Borecki (UW)

Organizatorzy konferencji:
Program konferencji do pobrania

Plakat konferencji


Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Georgesa Kassa

Dnia 12.05 o godz. 1530 w Sali Schayera (budynek Wydziału Orientalistycznego)
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Georgesa Kassa pt.

Mudżun - nieprzyzwoitość w kulturze arabskiej epoki Abbasydów

promotor: prof. dr hab. Marek M. Dziekan
recenzenci: prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka, prof. dr hab. Edward Szymański


VIII Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna

8-9.05.2009

Katedra Arabistyki i Islamistyki, Wydział Orientalistyczny UW

Referaty wygłoszą:

 • dr Agata S. Nalborczyk, Czy arabski język literacki jest wyjątkowy? Uniwersalność praw socjolingwistycznych
  9.05.2009 (sobota) godz. 1330-1400, Sala Schayera, budynek Wydziału Orientalistycznego
 • dr Marta Widy-Behiesse, Rozwój marketingu wielokulturowego skierowanego do europejskich muzułmanów na przykładzie Francji
  8.05.2009, godz. 1800-1830, sala im Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim

Czy wśród muzułmanek są feministki? - prelekcja dr Agaty S. Nalborczyk

Koło Śródziemnomorskie UW
Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW sala nr 10
8.04.2009 (środa) godz. 1830
Zaproszenie


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Widy-Behiesse

Dnia 12.05 o godz. 1600 w Sali Schayera (budynek Wydziału Orientalistycznego)
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Widy-Behiesse pt.
Twórczość Tariqa Ramadana. Kształtowanie tożsamości muzułmańskiej w Europie
promotor: prof. UW, dr hab. Anna Parzymies
recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Górska, prof. UW, dr hab. Katarzyna Pachniak