[Rozmiar: 7570 bajtów]


  English version

[Rozmiar: 7570 bajtów]

e-mail: a.nalborczyk [at] uw.edu.pl


Strona na Academia.edu z publikacjami


Moje zainteresowania naukowe:


 • mniejszości muzułmańskie w Europie:
      - sytuacja prawna, relacje państwo-islam
      - islam w Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii
      - islam w Europie Środkowo-Wschodniej
      - islam w Polsce
 • socjolingwistyka świata arabskiego
 • historia arabskiej myśli językoznawczej
 • gramatyka języka perskiego
 • obraz islamu w Europie, szczególnie w polskich mediach
 • wizerunek Europy w świecie arabsko-muzułmańskim
 • relacje muzułmańsko-chrześcijańskie
 • miejsce kobiety w islamie

Redaktor serii:

Członkostwo w redakcji czasopisma naukowego:

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

Członkostwo w Komitecie Nauk Orientalistycznych PAN - 2015-2020, 2020-2024.

Należę do:


   (organizacje naukowe)
   (inne)

Stypendia:

Studia za granicą:

 • - arabistyka i islamistyka, Institut für Orientalistik, Universität des Saarlandes (Saarbrücken, Niemcy)
 • - arabistyka, Uniwersytet Damasceński (Syria)