[Rozmiar: 7570 bajtów]


  English version

Książki/Books

     


  • Janusz Krzywicki, Agata S. Nalborczyk, Ewa Pałasz-Rutkowska, Małgorzata Religa, Danuta Stasik, Wizerunek Europejczyków i kultury Zachodu w Azji i Afryce, Wyd. Trio, Warszawa 2005.

[Rozmiar: 13490 bajtów]


  • Nie bój się islamu. Leksykon dla dziennikarzy (razem z Agatą Marek), Tow. Więź, Warszawa 2005.

[Rozmiar: 9250 bajtów]

  • Zachowania językowe imigrantów arabskich w Austrii, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2003, 307 s.