[Rozmiar: 7570 bajtów]


  English version

[Rozmiar: 4292 bajtów]

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH/ARTICLES IN JOURNALS

 

  • Islamic female religious leadership in Poland? Women leaders of local Muslim Tatar religious communities , "Rocznik Orientalistyczny" 69:2, 2016, ISSN 0080-3545, s. 178-186.  • Kobiety w islamie. Życie religijne i społeczne, "Przegląd Powszechny" 6 (1066), 2010, ISSN 0209-1127, s. 57-69.[Rozmiar: 13490 bajtów]


 

[Rozmiar: 9250 bajtów]


  • Islam in Poland. The Past and the Present"ISLAMOCHRISTIANA"  32, 2006, ISSN 0392-7288, s. 225-238.
TRANS- Internet-Zeitschrift fuer Kulturwissenschaften - Vienna, Austria, ISSN 1560-182X


  • Instytucjonalizacja islamu w państwie niemuzułmańskim: przypadek Austro-Węgier i Austrii, "Sprawy narodowościowe. Seria nowa." 26, 2005, ISSN 1230-1698, s. 201-209.