[Rozmiar: 7570 bajtów]


  English version

[Rozmiar: 4292 bajtów]

 

ARTYKUŁY W KSIĄŻKACH/ARTICLES IN BOOKS

  • Historien om den tidlige muslimske tilstedeværelse og dens oprindelse i Europa [w:] E. A. Krausen, Moskeer i Europa, Forlaget Orbis, København 2023, s. 210-217. • Poland [w:] S. Müssig, E. Račius, S. Akgönül, A. Alibašić, J. S. Nielsen, O. Scharbrodt, (red.), Yearbook of Muslims in Europe, t.14, Brill, Leiden 2022, s. 521-537.


 • Poland [w:] S. Müssig, E. Račius, S. Akgönül, A. Alibašić, J. S. Nielsen, O. Scharbrodt, (red.), Yearbook of Muslims in Europe, t.13, Brill, Leiden 2021, s. 509-527. • Poland [w:] S. Müssig, E. Račius, S. Akgönül, A. Alibašić, J. S. Nielsen, O. Scharbrodt, (red.), Yearbook of Muslims in Europe, t.12, Brill, Leiden 2020, s. 488-504.


 • Poland [w:] O. Scharbrodt, S. Akgönül, A. Alibašić, J. S. Nielsen, E. Račiūs (red.), Yearbook of Muslims in Europe, t.11, Brill, Leiden 2019, s. 488-504.
 • Status prawny Tatarów jako polskiej mniejszości religijnej i etnicznej w XXI w. [w:] A. Konopacki (red.), Tatarzy w Niepodległej. Tatarskie drogi do niepodległości, Oddział Podlaski ZTRP, Białystok 2018, s. 301-322.


 • Poland [w:] O. Scharbrodt, S. Akgönül, A. Alibašić, J. S. Nielsen, E. Račiūs (red.), Yearbook of Muslims in Europe, t. 10, Brill, Leiden 2018, s. 511-529. • Poland [w:] O. Scharbrodt, S. Akgönül, A. Alibašić, J. S. Nielsen, E. Račiūs (red.), Yearbook of Muslims in Europe, t. 9, Brill, Leiden 2017, s. 520-535.


 • Poland [w:] O. Scharbrodt, S. Akgönül, A. Alibašić, J. S. Nielsen, E. Račiūs (red.), Yearbook of Muslims in Europe, t. 8, Brill, Leiden 2016, s. 531-548.


 • Polskie Tatarki- liderki lokalnych społeczności muzułmańskich [w:] M. Nagielski, G. Rostkowski (red.), Świat historyka. Studia ofiarowane prof. Janowi Tyszkiewiczowi, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2016, s. 269-288.


 • Miejsca (domeny) pamięci w teorii pamięci kulturowej a badania nad Tatarami [w:] A. Konopacki (red.), Miejsca wspólnej pamięci Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, Oddział Podlaski ZTRP, Białystok 2016, s. 13-28.


 • Badania nad Tatarami w perspektywie religioznawczej [w:] A. Konopacki (red.), Tatarszczyzna w badaniach. Konteksty interdyscyplinarne, Oddział Podlaski ZTRP, Białystok 2015, s. 81-99.


 • Historia i organizacja życia religijnego muzułmanów w Finlandii [w:] M. Widy-Behiesse, K. Zasztowt (red.), Islam w Europie. Nowe kierunki badań, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2015, s. 213-226.


 • Poland [w:] O. Scharbrodt, S. Akgönül, A. Alibašić, J. S. Nielsen, E. Račiūs (red.), Yearbook of Muslims in Europe, t. 7, Brill, Leiden 2015, s. 450-464.
 • Poland (razem ze Stanisławem Grodziem, KUL) [w:] J. S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, E. Račius (red.), Yearbook of Muslims in Europe, t. 6, Brill, Leiden 2014, s. 472-486.

 • Poland (razem ze Stanisławem Grodziem, KUL) [w:] J. S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, E. Račius (red.), Yearbook of Muslims in Europe, t. 5, Brill, Leiden 2013, s. 501-515.


 • The political participation of Polish Muslim Tatars - the result of or the reason for integration? From Teutonic wars to the Danish cartoons affair [w:] J. S. Nielsen (red.), Muslim Political Participation in Europe, Edinburgh University Press, Edinburgh 2013, s. 239-254.


 • Jednakowe słowo dla nas i dla was - następstwa wyjątkowego gestu muzułmanów wobec chrześcijan w dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim [w:] M. T. Kozubek, T. Czakański, W.J. Sztyk (red.), Chrześcijanie i muzułmanie razem dla pokoju, Szkoła Seraficka (Seria Nowa) t. 11, Wydawnictwo Prowincja Wniebowzięcia NMP OFM, Katowice-Panewniki 2012, s. 165-180.


 • Poland (razem ze Stanisławem Grodziem, KUL) [w:] J. S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, E. Račius (red.), Yearbook of Muslims in Europe, t. 4, Brill, Leiden 2012, s. 455-468. • Islamic religious education in Poland - curricula and textbooks [w:] E. Aslan (red.), Islamic textbooks and curricula in Europe, Peter Lang, Frankfurt 2011, s. 181-196.


 • Poland (razem ze Stanisławem Grodziem, KUL) [w:] J. S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, H. Goddard, B. Maréchal (red.), Yearbook of Muslims in Europe, t. 3, Brill, Leiden 2011, s. 433-445.


 • Birmingham - od centrum przemysłowego do miasta wielu religii [w:] B. Jałowiecki, E. Sekuła (red.), Metropolie mniejszości. Mniejszości w metropoliach, Wyd. Scholar, Warszawa 2011, s. 137-157.


 • Mosques in Poland. Past and present [w:] K. Górka-Sosnowska (red.), Muslims in Eastern Europe. Widening the European discourse on Islam, University of Warsaw, Warsaw 2011, s. 183-193.


 • Orient w oczach Sarmatów, s. 82-83
 • Szlaki migracji, s. 118-121.
 • [w:] Historia Arabów. 14 wieków cywilizacji, której nie znamy, Pomocnik historyczny "Polityki", t. 11, 2011.


 • Poland (razem ze Stanisławem Grodziem, KUL) [w:] J. S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, B. Maréchal, Ch. Moe (red.), Yearbook of Muslims in Europe, t. 2, Brill, Leiden 2010, s. 401-411.

[Gender and Religion in CE Europe]


[Yearbook 2009]


 • Der Islam in Polen. Sechshundertjährige Tradition und Gegenwart [w:] A. Kałuża, J. Wierczimok, Jahrbuch Polen 2009. Religionen, Harrasowitz, Wiesbaden 2009, s. 104-113.

[Yearbook 2009]


 • Poland (razem ze Stanisławem Grodziem, KUL) [w:] J. S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, B. Maréchal, Ch. Moe (red.), Yearbook of Muslims in Europe, Brill, Leiden 2009, s. 267-275.

  [miniatury]


 • Teologowie chrześcijańscy i muzułmańscy w dialogu międzyreligijnym. Wybrane inicjatywy (razem ze Stanisławem Grodziem, KUL) [w:] M.K. Rottenberg (red.),  Miniatury ekumeniczne, Oficyna Wyd.-Poligraf. ADAM, Warszawa 2009, s. 308-316.

[Posluchajfletu trzcinowego]


 • Szkolnictwo muzułmańskie i wakfy na terenie Bośni i Hercegowiny pod panowaniem Austro-Węgier (1878-1918). Funkcjonowanie islamu w państwie niemuzułmańskim na przełomie XIX i XX w. [w:] J. Sierakowska-Dyndo, S. Surdykowska, Posłuchaj fletu trzcinowego, Wyd. UW, Warszawa 2008, s. 179-191.

 


 • Dialog międzyreligijny chrześcijan i muzułmanów: wybrane przykłady z Europy i USA [w:] J. Bagrowicz (red.), Religia i kultury, Colloquia Torunensia 13, Uniwersytet im. M. Kopernika, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2008, s. 31-42.

  [szata]


 • Czy istnieje strój kobiety muzułmańskiej? [w:] J. Jurewicz, J. Rogala (red.), Szata oddaje ludzkie obyczaje, czyli o strojach ludów Azji i Afryki, Wydz. Orientalistyczny UW, Warszawa 2008, s. 61-71.

  [swiat_arabski]


 • Język arabski a arabska tożsamość narodowa [w:] A. Kapiszewski (red.), Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 45-58.

   [dialog]


 • List 138 uczonych muzułmańskich do duchowych przywódców chrześcijańskich "Jednakowe słowo dla nas i dla was". Nowy etap w kontaktach chrześcijańsko- muzułmańskich? (razem ze Stanisławem Grodziem) [w:] Jerzy Stranz (red.), Dialog w żywiole wyobraźni, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2008, s. 258-278.

   [geography]


 • Muslim minorities - a challenge for the European system of relations between the state and religion?  [w:] Wojciech Janicki (red.), European multiculturalism as a challenge - policies, successes and failures, Maria Curie-Skłodowska University/Polish Geographical Society, Lublin 2007, s. 137-153.

   [In Transit]


 • What space does the state give to minority religious groups? The case of Islam in Europe [w:] Jos De la Haye, Michael Roekaerts (red.), In transit. Nurturing democratic transition through civil society, Pax Christi Int., Brussels 2007, s. 29-49.

   [Muz.w Eur.]


 • Status prawny muzułmanów w Polsce i jego wpływ na organizację ich życia religijnego [w:] A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2005, s. 229-239.
 • Muzułmanie w Austrii: od wojen z Turcją po lekcje islamu w szkole [w:] A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie..., s. 281-316.
 • Muzułmanie w Niemczech - wielka społeczność muzułmańska nieuznana przez państwo [w:] A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie..., s. 325-360.
 • Muzułmanie w Wielkiej Brytanii. Jedna czy wiele społeczności muzułmańskich? (razem z Anną Sieklucką) [w:] A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie..., s. 361-403.