The Publisher

Wydawnictwo Akademickie Dialog

Muzulmanie w Europie


Wersja angielska strony została wykonana z funduszy/
The English version of the Web page sponsored by:


Erasmus logo

The book "Muzułmanie w Europie"
["Muslims in Europe"]

Muzulmanie w Europie

editor: Anny Parzymies

Wyd. Akad. Dialog, Warszawa 2005

ISBN 83-89899-08-6, pp. 596Muslims in the Balkans

 • Anna PARZYMIES, Muzułmanie w Grecji [Muslims in Greece], p. 35-52.
 • Anna PARZYMIES, Muzułmanie w Bułgarii [Muslims in Bulgaria], p. 53-70.
 • Anna PARZYMIES, Muzułmanie w Jugosławii [Muslims in Yugoslavia], p. 71-99.
 • Anna PARZYMIES, Muzułmanie w Serbii i Czarnogórze [Muslism in Serbia nad Montenegro], p. 101-132.
 • Anna PARZYMIES, Muzułmanie w Macedonii [Muslims in Macedonia], p. 133-145.
 • Anna PARZYMIES, Muzułmanie w Bośni i Hercegowinie [Muslims in Bosnia and Hercegovina], p. 147-171.
 • Jerzy HAUZIŃSKI, Muzułmanie w Albanii [Muslims in Albania], p. 173-196.

Muslims in the Central Eastern Europe

 • Marek M. DZIEKAN, Historia i tradycje polskiego islamu [The history and tradition of the Polish Islam], p. 199-228.
 • Agata S. NALBORCZYK, Status prawny muzułmanów w Polsce i jego wpływ na organizację ich życia religijnego [the legal status of Muslims in Poland], p. 229-239.
 • Michał ŁABENDA, Muzułmanie w Rosji i europejskiej części byłego ZSRR [Muslims in Russia and the European part of the former USSR], p. 241-272.
 • Luboš KROPACEK, Muzułmanie w Republice Czeskiej [Muslims in the Chech Republic], p. 273-280.
 • Agata S. NALBORCZYK Muzułmanie w Austrii: od wojen z Turcją po lekcje islamu w szkole [Muslims in Austria], p. 281-316.
 • György LEDERER, Muzułmanie na Węgrzech współcześnie [muslims in the contemporary Hungary], p. 317-322.

Muslims in Western Europe

 • Agata S. NALBORCZYK, Muzułmanie w Niemczech - wielka społeczność religijna nieuznana przez państwo [Muslims in Germany], p. 325-359.
 • Agata S. NALBORCZYK, Anna SIEKLUCKA, Muzułmanie w Wielkiej Brytanii - jedna czy wiele społeczności muzułmańskich? [Muslims in the UK], p. 361-403.
 • Ewelina JUSZCZAK, Muzułmanie w Belgii [Muslims in Belgium], p. 405-421.
 • Jerzy ZDANOWSKI, Muzułmanie w Holandii [Muslims in Holland], p. 423-431.
 • Jerzy ZDANOWSKI, Muzułmanie we Francji [Muslims in France], p. 433-449.

Muslims in Southern Europe

 • Radosław STRYJEWSKI, Muzułmanie w Hiszpanii [Muslims in Spain], p. 453-493.
 • Radosław STRYJEWSKI, Muzułmanie w Portugalii [Muslims in Portugal], p. 495-523.
 • Radosław STRYJEWSKI, Muzułmanie we Włoszech [Muslims in Italy], p. 525-565.
Glossary of Islamic terms

Index of the most important Muslim organisations in Europe