Wersja angielska strony i modernizacja zostały wykonane z funduszy/
The English version and modernization of the Web page sponsored by:


Erasmus logo

logo

Bibliografia do wykładu i ćwiczeń
"Islam w Europie"

1. dr Agata S. Nalborczyk - podstawowe wiadomości o islamie

 • Danecki, Janusz, Podstawowe wiadomości o islamie, t 1 i 2, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 1997 (II wyd. 1998, III wyd. 2002).
 • Dziekan, Marek, Jak modlą się muzułmanie, Verbinum, Warszawa 1997.
 • Marek, Agata i Agata S. Nalborczyk, Nie bój się islamu. Leksykon dla dziennikarzy, Więź, Warszawa 2005.
 • Nalborczyk, Agata S., 17. Kobiety w islamie. Życie religijne i społeczne, "Przegląd Powszechny", 6 (1066), 2010, s. 57-69.
 • Ruthven. Malise, Islam. Bardzo krótkie wprowadzenie, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
 • Tworuschka, Monika i Udo, Islam. Mały słownik, Verbinum, Warszawa 1995.


2. prof. dr hab. Anna Parzymies - islam na Bałkanach

  [w:] A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie, Warszawa 2005

 • Parzymies, Anna, Muzułmanie w Grecji, s. 35-52.
 • Parzymies, Anna, Muzułmanie w Bułgarii, s. 53-70.
 • Parzymies, Anna, Muzułmanie w Jugosławii, s. 71-99.
 • Parzymies, Anna, Muzułmanie w Serbii i Czarnogórze, s. 101-132.
 • Parzymies, Anna, Muzułmanie w Macedonii, s. 133-145.
 • Parzymies, Anna, Muzułmanie w Bośni i Hercegowinie, s. 147-171.
 • Hauziński, Jerzy, Muzułmanie w Albanii, s. 173-196.

 • Albania, Bosnia and Hercegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Macedonia, Montenegro, Serbia in: Yearbook of Muslims in Europe, J.S. Nielsen in in (red.), t. 1-3, Brill, Leiden 2009-2011.
 • Parzymies, Anna, O integracji ludności muzułmańskiej w Europie, "Studia Bobolanum", 2/2003, s. 135-143.
 • Parzymies, Anna, Islam na Bałkanach, [w:] A. Abbas (ed.), Zagadnienia współczesnego islamu, Wyd. UAM Poznań 2003, s. 29-39.

3. dr Agata Nalborczyk - islam w Polsce


4. dr hab. Agata S. Nalborczyk - islam w Austrii

 • Agata S. Nalborczyk, Szkolnictwo muzułmańskie i wakfy na terenie Bośni i Hercegowiny pod panowaniem Austro-Węgier (1878-1918). Funkcjonowanie islamu w państwie niemuzułmańskim na przełomie XIX i XX w. w: J. Sierakowska_Dyndo, S. Surdykowska, Posłuchaj fletu trzcinowego, Warszawa 2008, s. 179-191.
 • Agata S. Nalborczyk, Instytucjonalizacja islamu w państwie niemuzułmańskim: przypadek Austro-Węgier i Austrii,"Sprawy Narodowościowe. Seria nowa", nr 26, 2005, s. 201-209.
 • Agata S. Nalborczyk, Muzułmanie w Austrii: od wojen z Turcją po lekcje islamu w szkole, w: A. Parzymies, Muzułmanie w Europie, Warszawa 2005, s. 281-316.